Realisatieovereenkomst Rijnstate Elst getekend

Rijnstate en Bouwcombinatie Berghege Heerkens Unica hebben de realisatieovereenkomst voor de nieuwe ziekenhuisvoorziening in Elst ondertekend. Gemeente Overbetuwe gaf de omgevingsvergunning af en zodra deze op 15 juni aanstaande onherroepelijk is, kan gestart worden met de werkzaamheden.

Een grote stap

Willem-Jan Hanegraaf, programmadirecteur Bouw bij Rijnstate kijkt ernaar uit: “Met de ondertekening van deze realisatieovereenkomst kan de bouw daadwerkelijk starten. Een grote volgende stap, na twee jaar van intensieve ontwikkeling en gezamenlijke voorbereiding.”

One-Stop-Shop
Rijnstate Elst wordt de locatie voor onder andere specialismen als dermatologie, oogheelkunde en Vitalys (de kliniek tegen overgewicht). Ook het Pijncentrum krijgt er een plek. In de service aan patiënten gaan we zoveel mogelijk uit van digitale contacten en het One-Stop-Shop-principe: tijdens het spreekuur vindt in één afspraak het eerste gesprek, het onderzoek en in sommige gevallen ook de behandeling plaats. Het is de bedoeling dat Elst als hub voor innovatieve bedrijvigheid rond het thema “ziekenhuis van de toekomst” gaat werken.

Waterstof voor energieopwekking
Voor de bouw van de nieuwe ziekenhuisvoorziening wordt ingezet op een duurzame en gasloze energieoplossing. Tom Bongers, directeur Bouwbedrijf Berghege, namens bouwcombinatie Berghege Heerkens Unica: “We hebben zin om te kunnen starten. Met creatieve oplossingen zoals het toepassen van waterstof voor energieopwekking, het gebruik van energieopslag en hernieuwbare energie gaan we ervoor de ziekenhuisvoorziening geheel CO2-neutraal te maken. Innovatie en procesoptimalisatie staan daarbij centraal.”