Wonen

Duurzaam, energiezuinig en snel bouwen. In een architectuur die opvalt, maar toch past bij de bestaande omgeving. Comfort bieden voor diegenen die er gaan wonen. Tegen een duidelijke en aantrekkelijke prijs. Van woonwijken met een grote diversiteit tot kleinschalige projecten, maar ook luxe appartementencomplexen.

Label Alphons Coolen

De woningbouwactiviteiten van Alphons Coolen Bouw worden sinds 1 januari 2022 georganiseerd vanuit Heerkens van Bavel Bouw. Op onze woningbouwprojecten is daarom nog regelmatig het label van Alphons Coolen terug te zien. 

Burgemeester Vd Mortelplein Tilburg (5)

Nieuwbouw

Onze allround vakmensen hebben de ervaring en kennis in huis om de meest uiteenlopende woonwensen te realiseren. Een uitstekende dienstverlening, persoonlijke aandacht voor elke klant en onze betrouwbare werkwijze zijn daarvoor het beste bewijs. Van bouwaanvraag tot en met oplevering; het gehele bouwtraject is bij ons in goede handen. Of het nu gaat om hoge woontorens, kleine woonwijken, grote woonzorg-complexen of bijzondere combinatiegebouwen.

Kopers in control
Heerkens van Bavel Bouw weet waar het bij koperswensen om draait. En zoekt daarom voortdurend naar verbeteringen. Inmiddels hebben wij een volgende stap gezet, en werken we samen met het volledig online platform HOOMCTRL. HOOMCTRL verzamelt en koppelt alle beschikbare informatie voor en van kopers. Kopers loggen als het ware in op hun eigen kavel, waarbij ze naast de gekoppelde opties van meer- en minderwerk ook de sluitingsdatum zien. Daardoor kunnen ze tijdig hun keuze maken. Daarnaast dient HOOMCTRL als basis voor communicatie met de kopers, wat zich onder meer uit in een chatfunctie en het uploaden van foto’s en video’s.

Persoonlijke architectuur
Een woning door een professionele architect ontworpen, maar waar de klant zelf nog veel persoonlijke details aan toe kan voegen: het kan met onze conceptwoningen. Binnen de door ons gestelde kaders wordt deze conceptwoning verder vormgegeven en geëngineerd. Heerkens van Bavel werkt aan het verder toekomstbestendig maken van de huidige conceptwoning. Zo brengen we de woning naar een nog hoger niveau!

Woningborg
Heerkens van Bavel is ingeschreven bij Woningborg. Alle door of namens ons ontwikkelde woningen worden onder dit certificaat geleverd. Dit biedt zekerheid!

Renovatie

Heerkens van Bavel heeft alle kennis en ervaring in huis voor een zorgvuldige en duurzame renovatie van woningen. Hierbij bekijken we de wereld waarin wij werken door twee brillen. Met de opdrachtgever letten we op alle zakelijke en technische aspecten en met de ogen van de bewoners kijken we naar de menselijke kant van renovatie.

Zo geven we belangrijke thema’s als duurzaamheid en energie binnen renovatieprojecten een nieuwe invulling. Dit doen we volgens de laatste normen. Het resultaat: oplossingen met respect voor de buurt, waarbij de wensen van bewoners centraal staan.

Heerkens van Bavel voert renovaties uit voortkomend uit bouwteams en aanbestedingen voor corporaties, vastgoedbeheerders en VvE's.

Toren H Tilburg (2)

Lean bouwen

Lean bouwen is een vanzelfsprekend. Vernieuwend bouwen, waarbij wordt gewerkt aan een optimale procesinrichting. Denken vanuit het toevoegen van klantwaarde en werken zonder verspillingen in het proces. Dat kan alleen door goede samenwerking met betrouwbare partners en leveranciers. Lean bouwen gaat voor ons dan ook hand in hand met ketensamenwerking.

De filosofie waarbij het uitgangsprincipe de klant is, in plaats van de bouwonderneming. En de waardestroom, in plaats van de activiteiten. Het past ons als een jas.

Lean bouwen en goede ketensamenwerking zorgen voor een optimaal, transparant bouwproces met betrokken partijen. Efficiënt samenwerken op basis van onderling vertrouwen. Een onmisbaar hulpmiddel daarbij vormt BIM (Building Information Modeling): een methode waarbij een digitaal 3D-model gemaakt wordt van een bouwproject. Verschillende partijen werken hierin samen aan verschillende fases van een bouwproces. BIM, draagt bij aan een constructieve samenwerking, de verlaging van kosten en een kwalitatief beter eindresultaat.

IMG 0344 [Desktop Resolutie]

Bouwen voor de toekomst

Verder denken dan vandaag, het zit bij Heerkens van Bavel Bouw in het DNA. Voorop in innovaties als BIM, NOM en verkenningen van geo- en aquathermiek. Toekomstbestendige ontwikkelingen, altijd een passend antwoord op de vraag van opdrachtgevers. Vaak al voordat deze wordt gesteld. Dat is duurzaam, dat is bouwen voor de toekomst.

Heerkens van Bavel werkt met uitsluitend duurzaam verkregen hout, uit verantwoord beheerde bossen. Conform het STIP® keurmerk kopen en gebruiken wij alleen nog dit duurzaam verkregen hout voor onze projecten.

Nul op de Meter
Binnen onze nul-op-de-meterwoningen zijn de in- en uitgaande energiestromen met elkaar in evenwicht. Een slim monitoringssysteem biedt inzicht. Een goed presterende installatie afgestemd op het gebouw zorgt voor een optimaal woonklimaat. En de bewoner heeft maximaal grip op zijn energieverbruik.

Circulair bouwen
We spelen proactief in op veranderingen in de samenleving en de vraag van markt en consument. Ook circulair bouwen is ons dan ook niet vreemd. We passen deze vorm van duurzaam bouwen toe zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem. Momenteel werken we aan de toepassing van circulair bouwen in onze conceptwoning. Dit is een woning die door een professionele architect ontworpen wordt, maar waar de klant zelf nog veel persoonlijke details aan toe kan voegen.

Onze woningbouwprojecten

De Berghege Heerkens Bouwgroep

Dankzij onze ijzersterke krachtenbundeling met familiebedrijf Bouwbedrijf Berghege uit Oss is een bouwgroep ontstaan die behoort tot de top van Nederlandse bouwbedrijven. Onafhankelijkheid, trots, samenwerking, korte lijnen en nuchterheid vormen de pijlers onder onze werkwijze. Met 330 medewerkers én met onze opdrachtgevers: Samen maken wij de hoogste bouwambities waar! 

Meer over de bouwgroep
Bussen Hvb En BB