Certificering Veiligheidsladder trede 2

24 maart 2021
Vandaag is het Bewust Veilig-dag. Koninklijke Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, Techniek Nederland en OnderhoudNL hebben de handen ineen geslagen om op deze dag extra aandacht te besteden aan bewust veilig werken. Bij Heerkens van Bavel staat veilig werken al sinds jaar en dag hoog op de agenda. In samenwerking met VCA consultant Thanny van Gestel behaalde het bouwbedrijf vandaag het certificaat Veiligheidsladder trede 2. “Wij werken veilig of wij werken niet, is hier geen loze kreet. Het heeft iedere dag opnieuw onze aandacht”, aldus directeur Peter Kamermans.

Integraal onderdeel 
De omgeving is continu in beweging en ook Heerkens van Bavel staat niet stil. Het Integraal Management Systeem (IMS) is ingericht om in te spelen op veranderende behoeften uit de omgeving en interne wensen. Veilig werken is daar een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel van. In een veertigtal aandachtspunten wordt dit voortdurend in de gaten gehouden. Daardoor is op ieder gewenst moment in beeld wat de stand van zaken is van veiligheidsrisico’s, zoals bijvoorbeeld het correcte gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, fysiek belasting en de kwaliteit van gereedschap.

Open cultuur
Kamermans weet wel: je kunt het nog zo goed in processen vastleggen, veiligheid staat of valt met gedrag. “Het blijft mensenwerk. Dus naast goede werkafspraken maken en het ter beschikking stellen van de benodigde middelen, moet je als werkgever vooral zorgen voor een open cultuur. Een veilige sfeer waarin collega’s elkaar aan durven spreken als ze onveilige situaties of gedrag zien. Ook als het om leidinggevenden of werknemers van onderaannemers gaat. Bij Heerkens van Bavel is deze manier van werken diep geworteld; het zit echt in het DNA van de mensen!”

Innovatieve ideeën 
Uit de gesprekken met medewerkers blijkt niet alleen dat zij het belang van dagelijks veilig werken duidelijk onderkennen. Er kwamen ook innovatieve ideeën op tafel om het werk nog veiliger te maken. Bijvoorbeeld door in de engineeringsfase al na te denken over de momenten waarop bouwmaterialen worden geleverd en het voorbereidende werk zoals prefabriceren. 


Bij foto: Directeur Heerkens van Bavel, Peter Kamermans, ontvangt het certificaat Veiligheidsladder trede 2 uit handen van auditor Henk van Gennip van Veritas. Voor dit bureau is dit het eerste certificaat dat namens hun organisatie uitgereikt wordt voor het behalen van de Veiligheidsladder.