Bouwhub Tilburg: vaart maken met circulair bouwen

7 september 2022 - Slechts 8% is van het bouwafval is circulair en krijgt een gelijkwaardige of zelfs verbeterde toepassing in het bouwproces. Dit blijkt uit het Circularity Gap Report voor de gebouwde omgeving in Nederland dat begin juli 2022 uitkwam. Heerkens van Bavel vindt dat dit anders kan, anders moet. En in Tilburg staan we daarin niet alleen. Samen met een aantal gelijkgestemden vormen we de kopgroep die gaat voor de realisatie van een eigen lokale, circulaire bouwhub. Frans van Deursen is manager Onderhoud en Beheer bij Heerkens en één van deze voorlopers: “Deze noodzakelijke omslag heeft pas kans van slagen als we het samen doen.”

Koplopers
“Inmiddels zijn we zover dat we weten dat een bouwhub ‘levensvatbaar’ kan worden. Maar daar is een gedegen onderzoek aan vooraf gegaan. Vanuit verschillende perspectieven”, legt Frans uit. Al kort voor de zomer 2021 is een kopgroep van leden (slopers en aannemers) gevormd die samen een bouwhub in Tilburg willen realiseren. Een lokale plaats voor in- en verkoop van gebruikte bouwmaterialen of restanten. De kopgroep bestaat uit Van der Weegen Bouw, Van der Zanden Moergestel, Reyrink, De Hilver Bouwmaterialen, Bouwstoffenservice Midden-Brabant, J.A. van Gisbergen, TTO Sloop & Infra en Heerkens van Bavel Bouw. Zij worden begeleid door Midpoint Brabant / Up New Bouw en Bouwend Nederland afdeling Brabant Mid-West. Studenten van Avans werkten de businesscase uit. 

Eye-openers 
In de businesscase van de studenten is een eerlijk advies gegeven over de voordelen van circulair bouwen. “En daar zaten best eye-openers bij”, vindt Frans. “Voor sommige materialen is circulair bijvoorbeeld niet per se duurzamer. Hout bewerken, kan milieubelastender zijn dan nieuwe bomen planten.” Toch nemen de deelnemers van de ‘kopgroep’ die opties serieus mee, want ze willen allemaal graag een steentje bijdragen aan een duurzamere maatschappij in bredere zin. Frans: “Dat gaat dus verder dan alleen goed omgaan met grondstoffen. Want materialen die uit een gesloopt gebouw komen, moeten doorgaans bewerkt worden voor je ze elders kunt gebruiken. Denk aan spijkers of verf verwijderen, of op maat maken. Dat werk kan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gedaan worden. Ook dat is winst.”

Emissieloos
Hoe meer aanbod van materialen in de bouwhub, hoe makkelijker hergebuik wordt. De volgende stap is de uitgifte én het vervoer van de bouwmaterialen. De locatie van de hub is daarom van groot belang. “Als we dat slim aanpakken en bijvoorbeeld werken met meerdere uitgiftepunten en elektrisch vervoer, kunnen we daarmee misschien zelfs bijdragen een de emissieloze binnenstad waar Tilburg naar streeft”, meent Frans. Ook de mogelijkheid van een digitale bouwhub hoort nog tot de mogelijkheden. In het najaar van 2022 worden de plannen van de bouwhub concreet uitgewerkt. Frans: “Duidelijk is dat wij als bouwsector een grote rol kunnen spelen in de transitie naar een circulaire economie. Circulariteit is geen doel op zich, maar wel dé nieuwe manier van denken en doen. Daar past een project als dit wat Heerkens van Bavel betreft prima in.”