Manifest ‘Brabantse Aanpak Circulair Bouwen’

18 maart 2022 - De bouwsector speelt een grote rol in de transitie naar een circulaire economie. Een nieuwe manier van bouwen, denken en werken. Bij Heerkens van Bavel vertalen wij deze uitgangspunten naar circulair bouwen. Dit hebben we nu ook vastgelegd door het manifest ‘Brabantse Aanpak Circulair Bouwen’ te ondertekenen. 

Samen met meer dan twintig organisaties hebben we het geloof in het manifest uitgesproken. Anne Marie Spierings (gedeputeerde Circulaire Economie) ondertekende namens provincie Noord-Brabant het manifest. ‘Door samenwerken met de hele bouwketen versnellen we de transitie naar een circulaire bouw en uiteindelijk naar een circulaire samenleving.’ 

Bouwhub voor Tilburg
Heerkens zet zich in het kader van dit manifest in voor de realisatie van een lokale Bouwhub. Het idee is om samen met sloop- en bouwbedrijven in de omgeving van Tilburg een fysieke opslag op te zetten van gebruikte en opnieuw te gebruiken materialen. We onderzoeken de kansen samen met Van der Weegen Bouw, Bouwstoffenservice Midden-Brabant, TTO Sloop & Infra, Van der Zanden Moergestel, Reyrink, De Hilver, Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen, Bouwend Nederland afdeling Brabant Mid-West, Avans hogeschool en Midpoint Brabant. 

Voor we dit allemaal mogelijk kunnen maken, zijn er nog veel vragen te beantwoorden. Studenten van Avans gaan daar de komende tijd mee aan de slag. Na beantwoording van diverse probleemstellingen wordt een concrete business case geformuleerd die zij vervolgens in de praktijk gaan brengen.

>> Meer over onze visie op duurzaam en circulair bouwen