Krachtenbundeling

BOUWACTIVITEITEN ALPHONS COOLEN VERDER ONDER HEERKENS VAN BAVEL
PER 21 MAART SAMEN ONDER ÉÉN DAK


Per 21 maart 2022 verhuist Heerkens van Bavel Bouw in de Prof. Cobbenhagenlaan van nummer 35 naar nummer 95. Vanaf de start van dit jaar bundelde het bouwbedrijf al de krachten met Alphons Coolen Bouw. Daarmee kwamen de woningbouwspecialisten van Coolen in dienst bij Heerkens. Zij verhuizen nu ook van nummer 101 naar nummer 95 zodat vanaf dan het team onder één dak samenwerkt. 

Krachtenbundeling
De bouwactiviteiten van Alphons Coolen Bouw zijn sinds 1 januari 2022 georganiseerd vanuit Heerkens van Bavel Bouw. De ontwikkeling op de woningmarkt vraagt om krachtenbundeling om daarmee een antwoord te hebben op de opgave die daar ligt voor de bouw. Deze nieuwe werkwijze stelt ons in staat om processen beter te managen en beter te kunnen voldoen aan wat de opdrachtgevers van nu van ons vragen. Het realiseren van complexe utilitaire woon-, zorgcomplexen of binnenstedelijke hoogbouw zijn daar voorbeelden van.


Berghege Heerkens bouwgroep

Al sinds 2019 is de samenwerking tussen de bedrijven Heerkens van Bavel Bouw, Bouwbedrijf Berghege en Alphons Coolen Bouw bestendigd onder de naam Berghege Heerkens bouwgroep. De drie bedrijven zijn daarbij ook ieder onder eigen naam in de markt blijven opereren. Maar achter de schermen is en wordt hard gewerkt om de synergie van de groep te verzilveren in resultaten voor al onze klanten.

>> Meer informatie over de Berghege Heerkens bouwgroep