Department is opgeleverd

Het iconische V&D pand in Eindhoven is 22 december 2021 opgeleverd en heeft de naam Department gekregen.

Een herontwikkeling, waarbij retail, kantoren en horeca van in totaal ca. 11.115m2 samenkomen. De huurders kunnen nu aan de slag met de inrichting van hun winkels, horeca en kantoorruimte. In de loop van 2022 openen hier winkels als Costes en Foot Locker hun deuren.

Het is een eyecatcher geworden voor het centrum van Eindhoven. Dit alles dankzij de goede samenwerking met MN Dutch Real Estate, Abcnova, Hoppenbrouwers Techniek, Jac Reijns Staalconstructie en John van Geffen. 

Herontwikkeling
V&D Eindhoven

Het voormalige V&D pand, gelegen op de hoek van de Rechtestraat en de Vrijstraat in Eindhoven kent een lange voorgeschiedenis. Het is  sterk verouderd, maar opdrachtgever “Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek” heeft hier doorheen gekeken en besloot het gebouw te herontwikkelen tot een mix van retail en flexibele werkplekken. Het gebouw is centraal gelegen in het hart van het centrum van Eindhoven, kenmerkt zich als een bijzonder groot volume (typisch warenhuis) en heeft een omvang van circa 18.000 m2.

Aan het voormalig V&D pand heeft in de afgelopen 50 jaar (los van onderhoud) geen ontwikkeling meer plaats gevonden, anders dan werkzaamheden namens de huurder. Nu de voormalige huurder het pand heeft verlaten heeft de opdrachtgever de ambitie om het gebouw te laten voldoen aan de tegenwoordige eisen en standaarden.


Duurzame renovatie

Architect Kentie & Partners heeft hierop ingespeeld en ervoor gekozen om de bestaande constructie van het pand intact te houden en zoveel mogelijk zichtbaar te maken. Het pand wordt duurzaam gerenoveerd. Zo krijgt het gebouw onder andere een groen dak en gaat het van het gas af. Het wordt van warmte voorzien door middel van warmtepompen.

Heerkens van Bavel Bouw heeft op 28 mei 2020 de turnkey realisatie overeenkomst getekend, wat betekent dat wij de ontwerpstukken verder hebben uitgewerkt tot volledig uitvoeringsgereed ontwerp, in overleg met de opdrachtgever, dat wij de detailengineering voor onze rekening hebben genomen (bouwkundig, constructief, installaties), dat wij het project naar tevredenheid gaan realiseren en gebruiksklaar en op tijd opleveren. Het gebouw is volledig in 3D ingemeten, volgens een zogenoemde pointcloud scan om vanuit dit 3D model alle disciplines op elkaar af te stemmen. 

>> lees ook het verhaal van onze BIM expert 

>> een fantastische en uitdagende klus, die eind 2021 is afgerond


Een veilige metamorfose


Alphons Daelman, hoofd uitvoerder

Inmiddels zijn de werkzaamheden, die nodig waren voor de nieuwe indeling van het voormalige V&D-pand, gereed. Bestaande betonvloeren zijn gesloopt en aangeheeld, om plaats te maken voor de nieuwe trappenhuizen, liften, schachten en een schitterende vide van 4 bouwlagen, hoog onder de lichtstraat van het nieuwe Dakpaviljoen. Ook de begane grondvloer die in de loop der jaren meerdere malen was voorzien van nieuwe indelingen en aanhelingen, moest compleet worden gesloopt. Hiervoor in de plaats is een nieuwe vloer gestort, die de juiste basis kan bieden voor de toekomstige winkels op de begane grond.


Al deze werkzaamheden in hartje centrum van Eindhoven hebben natuurlijk alleen kans van slagen als de juiste werkmethodes en –volgordes worden gevolgd.  Er  heerst op, maar zeker ook rondom de bouwplaats een hoog veiligheidsbewustzijn. Binnen de bouwplaats volgen wij de richtlijnen uit onze hoofd RI&E. Nagenoeg maandelijks worden deze getoetst door zowel interne (projectteam) als externe (VCA@Work en Aboma) partijen. De afspraken richting onze omgeving hebben wij vastgelegd in een zogeheten BLVC-plan. Communicatie met de omgeving loopt via het communicatieplatform 'Chainels' met inmiddels meer dan 100 deelnemers.

1 September 2021 gaan we starten met het verwijderen van de bouwschutting langs in de Vrijstraat en Rechtestraat, waardoor de binnenstad van Eindhoven beloond wordt met een prachtige glazen gevel op een van de drukste kruispunten van de stad. Eind december verwachten we het pand over te dragen aan onze opdrachtgever.nieuwe staalconstructie
voor het paviljoen op het dak

De bouw vordert gestaag

Vóór de Kerstvakantie zijn wij samen met Jac Reijns Staalconstructie gestart met het monteren van staal onder de vloeren en hebben wij de gehele hoek aan de Rechtestraat / Vrijstraat uitgebouwd. 

Het staal zit er nu voor een groot deel in en de eerste sparingen zijn gemaakt voor het nieuwe atrium. Ondertussen is ook Hoppenbrouwers druk bezig met het hangen van leidingen en kanalen onder de vloeren.Langzaam komt er leven op de verdiepingen en krijgen de contouren vastere vorm.

Op het dak wordt hard gewerkt om te kunnen starten met het paviljoen. Hier zal een nieuwe staalconstructie worden gebouwd met HSB wanden. De steiger is gemonteerd, zodat een start kan worden gemaakt met de vliesgevel. De eerste ophangconstructie wordt gemonteerd, waarna de stijlen en regels gehangen kunnen worden.  Ook worden de wanden voorbereid. De afbouw komt steeds dichterbij!

avondwerk

Ook 's avonds zijn wij bezig op het drukste kruispunt van Brabant, kruising Rechtestraat met Vrijstraat in Eindhoven, met het plaatsen van de staalconstructie.
De grootste ligger die hier wordt gemonteerd is bijna 90 cm. hoog en weegt maar liefst 4500  kg. 

We gaan opbouwen

Alphons Daelman, hoofd uitvoerder
Inmiddels zijn wij al een paar maanden bezig met de herontwikkeling van fase 1 van het voormalige V&D pand in het centrum van Eindhoven. 
Na de ruwe sloop door de sloopaannemer zijn wij momenteel de kelderwanden aan het storten, die de fysieke scheiding vormen tussen fase 1 en de later te realiseren fase 2. Hiermee leggen wij de grondslag om begin volgend jaar middels een speciaal ontworpen transportsteiger binnen aan de gang te kunnen. Binnen maken wij het bestaande betonskelet momenteel gereed voor de nieuwe indeling, middels het aanbrengen van opgespannen stalen onderslagbalken. Uiteindelijk gaan we het geheel inpakken middels een complete glazen gevel, waardoor een transparant geheel ontstaat met daarin het bestaande betonskelet. 

Digitaal bouwen in een bestaande situatie

Jelco Ruijs, projectengineer
Nog vóór dat wij betrokken waren bij dit project, is de gehele voormalige V&D ingescand in 3D. Middels deze zogenoemde "Point Cloud" is door Kentie + Partners architecten een bestaand model, een bestaand casco model en een nieuw 3D model gemaakt in Revit.

Na de sloop door M. Heezen B.V. hebben wij het gebouw nogmaals in laten meten en het casco model aan laten passen naar de werkelijkheid. Hierbij zijn kleine verschillen zijn naar boven gekomen, die voorheen niet zichtbaar waren, maar wel van degelijk belang zijn. Op dat moment hebben wij ook de coördinatie uitgevoerd van alle installaties. Het inscannen van het gebouw, het 3D modelleren en het uiteindelijk coördineren zorgt er voor dat wij vooraf zogenoemde clashes uit kunnen sluiten. 
Bijgaande foto's laten een afbeelding zien uit het model, één uit de Point Cloud viewer en één van de huidige status.

De sloop is afgerond

De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond, waarbij ook de twee bovenste bouwlagen zijn gesloopt. Hier zal een nieuw paviljoen worden gerealiseerd.


U wilt meer weten over dit project?

JELCO RUIJS

Projectengineer

"Een mix van retail en flexibele werkplekken in het hart van het centrum van Eindhoven."

Wilt u meer weten over dit project of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Projecten
Retail