UMC RADBOUD – NIJMEGEN

Nieuwbouw opnamecentrum GGZ Nijmegen en de polikliniek van de afdeling neurologie, neurochirurgie en geriatrie van het UMC St Radboud

Het Universitair Medisch Centrum St Radboud was opgebouwd vanuit een corridor waar tweezijdig gebouwen aan lagen, wel bijna 1,5 kilometer lopen van de ene naar de andere kant. Met de grootschalige nieuwbouw van het ziekenhuis werd in tien jaar tijd alles bereikbaar binnen een straal van 300 meter. Hiervoor moest er een nieuw opnamecentrum voor GGz Nijmegen en de polikliniek van de afdeling Neurologie, Neurochirurgie en Geriatrie van het UMC St Radboud komen.

Project
Grootschalige nieuwbouw
Locatie
Nijmegen
Opdrachtgever
Universitair Medisch Centrum
Architect
EGM Architecten Dordrecht

“Zowel het ziekenhuis als de faculteit groeide uit haar jas. Bovendien zijn de bestaande gebouwen zo’n veertig tot vijftig jaar oud. Dan is het de afweging ‘renovatie of nieuwbouw’”, vertelt de heer Grotens, directievoerder namens de afdeling Bedrijf Huisvesting van St Radboud. In totaal verzorgt en onderhoudt deze afdeling circa 300.000 m2 gebouwen en bijbehorende terreinen waarop personeel en patiënten zijn gehuisvest. De projectmanager en directievoerder waren ook betrokken bij de nieuwbouw van het opnamecentrum voor volwassenen van GGz Nijmegen en de polikliniek van de afdeling Neurologie, Neurochirurgie en Geriatrie van het UMC St Radboud. Een project dat binnen anderhalf jaar tijd opgeleverd werd.

Wij spreken van een luchthavenconcept. Een centrale as van waaruit alle zorgafdelingen direct met elkaar in verbinding staan. Zo is het zorgaanbod beter op elkaar af te stemmen.

G.J. Pieterse Projectmanager nieuwbouw-bedrijfshuisvesting UMC Radboud

Hoger niveau

Een convenant tussen GGz Nijmegen en de afdeling psychiatrie van het UMC St Radboud beoogt een vergaande samenwerking om de geestelijke gezondheidszorg en patiëntgebonden onderzoek naar een hoger niveau te tillen. De heer Pieterse licht toe: “GGz Nijmegen had behoefte aan academisering van de patiëntenzorg en het UMC St Radboud had belang bij de schaalvergroting voor stages, opleiding en onderzoek. Deze zorgterreinen kunnen elkaar uitstekend versterken. Een logische keuze dus om de nieuwbouw van het opnamecentrum van GGz Nijmegen te situeren aan de oostzijde van het UMC-complex waar alle psychologische afdelingen zijn gevestigd.”

Neurochirurgie En Geriatrie Van Het UMC St Radboud Nijmegen (3)

Operaties stilleggen

Dagelijks vonden er tussen 08:00 en 16:00 uur operaties plaats, verdeeld over twee OK’s. “Je moet je voorstellen dat op één meter afstand van de bouw artsen een hersenoperatie uitvoeren. Geluidsoverlast, trillingen en stof zijn dan uit den boze”, vervolgt Grotens. “In de bouwperiode van anderhalf jaar was bij slechts twee operaties vooraf bekend dat de bouwwerkzaamheden moesten worden stilgelegd. Op andere momenten werd dat ad hoc besloten.”

Gefaseerd bouwen

Veel ingrijpender nog was dat het nieuwe gebouw gerealiseerd is vóór de bestaande ingang van de polikliniek. Dit betekende dat de toegang naar de achterliggende gebouwen meerdere keren verplaatste. “Interne communicatie is dan essentieel. Niet alleen voor het personeel, maar ook de ambulances moesten weten wanneer er wegafzettingen waren. Via bewegwijzering leidden we de patiënten over het bouwterrein naar binnen. Onder meer door afzettingen met hekken werd voor een veilige doorgang gezorgd”, concludeert projectmanager Pieterse. “Het was een behoorlijke operatie, maar beide opdrachtgevers, Radboud Vastgoed en GGz Nijmegen, zijn tevreden over het eindresultaat.”

MEER PROJECTEN VOOR DE ZORG

De Berghege Heerkens Bouwgroep

Dankzij onze ijzersterke krachtenbundeling met familiebedrijf Bouwbedrijf Berghege uit Oss is een bouwgroep ontstaan die behoort tot de top van Nederlandse bouwbedrijven. Onafhankelijkheid, trots, samenwerking, korte lijnen en nuchterheid vormen de pijlers onder onze werkwijze. Met 330 medewerkers én met onze opdrachtgevers: Samen maken wij de hoogste bouwambities waar! 

Meer over de bouwgroep
Bussen Hvb En BB