Máxima Medisch Centrum
Klaar voor de toekomst

Met een forse renovatie maakt het Máxima Medisch Centrum haar locatie in Veldhoven klaar voor de toekomst. Heerkens van Bavel Service en Onderhoud is ingeschakeld voor de uitvoering van diverse bouwkundige werkzaamheden die variëren van grotere vernieuwingen tot kleinschalige verbouwingen, aanpassingen en renovaties.

ParaMáx

Na het slopen van het oude OK complex is gestart met de bouw van de nieuwe afdeling ParaMáx en deze is inmiddels helemaal klaar. ParaMáx is het expertisecentrum van Máxima MC voor paramedische zorg. Daaronder valt de zorg op het gebied van fysiotherapie, diëtiek, logopedie en ergotherapie. Wij zijn trots op het resultaat.

ParaMáx is gericht op het verminderen van de gevolgen van ziekte of aandoeningen. Patiënten worden geholpen om hun mogelijkheden zoveel mogelijk te benutten. Of het nu gaat om patiënten met obesitas, reuma of spraakproblemen. 

SPECT-CT/Paramax


De afdeling Service en Onderhoud van Heerkens van Bavel heeft een mooi project van Máxima MC onder handen genomen: SPECT-CT/ Paramax. Dit project is in drie fasen uitgevoerd.

Het betreft de uitbreiding van de afdeling radiologie met een nieuwe SPECT-CT-scan ruimte en een nieuw echocentrum. Hiervoor moest eerst de totale bestaande afdeling worden gesloopt, waarna met de opbouw kon worden begonnen. We hebben enkele bijzondere werkzaamheden uitgevoerd, zo zijn loodwanden geplaatst in verband met de straling.


SPECT-CT is een gecombineerd onderzoek waarbij met behulp van een licht radioactieve stof onderzoek verricht wordt aan een bepaald orgaan. De radioactieve stof is gelabeld aan een orgaan-specifieke stof, wat ervoor zorgt dat alleen het desbetreffende orgaan afgebeeld wordt. De radioactieve stof wordt via een infuus toegediend in de bloedbaan. Nadat dit is ingewerkt, worden de opnames gemaakt.

Verbouwing poliklinieken


Alle poliklinieken hebben een nieuwe look gekregen. 

Als laatste was de polikliniek KNO aan de beurt. De totale afdeling is gesloopt en voorzien van nieuwe wanden, plafonds en interieur.

 

uitbreiding IC capaciteit


Service en Onderhoud heeft voorde uitbreiding van de IC capaciteit een nieuwe vleugel gerealiseerd met 6 IC-kamers. Dit moest op een zo kort mogelijke afstand van de bestaande IC gebeuren. De bouw moest met drie weken worden verkort, omdat de capaciteit nodig was. Maar zoals men wel eens zegt: onder druk presteert men het best. Het is binnen de afgesproken tijd gelukt om de klus te klaren. 

tijdelijke entreeIn acht weken tijd is door onze afdeling Service en Onderhoud een tijdelijke entree voor het Màxima Medisch Centrum gecreëerd. Deze tijdelijke nieuwe hoofdingang, die ten dele in verband met corona is gerealiseerd, zorgt ervoor dat patiënten en bezoekers zich veilig en welkom voelen in het ziekenhuis.

De ruime entree zorgt voor een betere doorstroom zonder lange wachttijden. Er is nu voldoende wachtruimte vlakbij de parkeerplaatsen. Maar Màxima Medisch Centrum bouwt verder. Deze tijdelijke entree komt nog even goed van pas omdat er plannen zijn voor een nieuwe hoofdingang. Deze wordt ontwikkeld volgens een geheel nieuw concept, op de plek van de huidige hoofdingang.


renovatie MMC academieDe MMC Academie faciliteert en begeleidt opleiding, ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Het wetenschapsbureau coördineert en ondersteunt wetenschappelijk onderzoek dat binnen MMC wordt uitgevoerd. Het bureau maakt inzichtelijk welke onderzoeken er lopen en ondersteunt en adviseert bij het opzetten en uitvoeren ervan. De complete afdeling is door ons gestript. Hoewel je beter zou kunnen spreken van slopen, want ook de buitengevel werd verwijderd. Hier zijn nieuwe gevelkozijnen gemonteerd, zodat overal ruim daglicht naar binnen kan vallen en hierna kon de opbouw beginnen. Nieuwe vloeren, nieuwe plafonds, metalstud wanden en nieuwe sanitair groepen. Met als eindresultaat een mooie, nieuwe Academie. Compleet met moderne studiekamers.

Continue proces

Heerkens van Bavel Service en Onderhoud wordt regelmatig ingeschakeld voor de uitvoering van diverse bouwkundige werkzaamheden. Die variëren van vernieuwingen tot kleinschalige verbouwingen, aanpassingen en renovaties. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze werkzaamheden.

Meer weten over dit project?

JACKY LEYTEN

Uitvoerder

"Met een diverse renovaties houdt Máxima Medisch Centrum samen met ons de locatie in Veldhoven up-to-date."

Wilt u meer weten over dit project of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Projecten
service & onderhoud