Gericht op een duurzame toekomst

Innovatie en duurzaamheid gaan stevig hand in hand. De bouw ontwikkelt zich snel en speelt in op de vraag vanuit de markt, die verandert en complexer wordt. Duurzaam bouwen en verantwoord ondernemen zijn de standaard in onze bedrijfsvoering. Wij nemen toekomstbestendige oplossingen als uitgangspunt. De pijlers voor duurzame bedrijfsvoering bij Heerkens van Bavel zijn de drie P’s van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

People

Planet

Prosperity

Als eerste bouwbedrijf ontving Heerkens van Bavel het certificaat voor duurzaamheid via Bureau Veritas, op basis van de MVO Prestatieladder Niveau-3. Wij zijn niet alleen op papier duurzaam, maar laten dit ook in de praktijk zien.

Innovatie

Bouwen met BIM, ofwel bouwen met inzet van een Bouw Informatie Model wordt steeds meer gemeengoed. In het model kan alle relevante informatie tijdens een bouwproject worden opgeslagen; van de ontwerp- tot de beheerfase. En vervolgens gebruikt en beheerd worden in een digitaal 3D-model. Dit levert grote voordelen op zoals efficiënte samenwerking en communicatie wat weer bijdraagt aan vermindering faalkosten en een kortere doorlooptijd. Reden voor Heerkens om te investeren in BIM expertise

Circulair

De bouwsector speelt een grote rol in de transitie naar een circulaire economie. Een nieuwe manier van bouwen, denken en werken. Bij Heerkens van Bavel vertalen wij deze uitgangspunten naar circulair bouwen. Hierbij draait het om slim gebruik van grondstoffen, producten en goederen zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden. Een gesloten kringloop. Voor gebouwen betekent dit dat materialen hergebruikt worden maar ook dat een gebouw flexibel wordt ingezet. We zijn scherp op de laatste ontwikkelingen. Zo verkennen wij de toepassing van biobased bouwmaterialen. Natuurlijke materialen die op korte termijn hergroeibaar zijn. Circulariteit is geen doel op zich, maar een manier van denken en doen. Daarbij zoeken we steeds de naar de complexe balans tussen duurzame ambities en rendement. En vinden daarin het juiste evenwicht.

Gegarandeerd

Duurzaamheidsprestaties van een project kunnen tot uiting komen in een BREEAM certificaat. Een internationale beoordelingsmethode, in Nederland vertaald in het keurmerk BREEAM-NL. BREEAM wordt weergegeven in een score van 1 tot 5 sterren: Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding. Een hoge BREEAM score is van invloed op de waarde en het groene imago van een gebouw. En staat daarmee voor een gezondere, productievere werk- en leeromgeving voor de eindgebruiker. Een hoge BREEAM score is voor de klanten van Heerkens van Bavel de garantie dat we het werk goed doen en we ook hier de balans weten te vinden tussen duurzaamheid en rendement. We zijn er trots op dat we 40% van onze projecten met de score BREEAM Very Good weten te realiseren.

Verantwoord

Vraagstukken rond stikstofproblematiek en de klimaattransitie vragen om betrokken ondernemerschap. Het draait niet alleen om bouwen. Ook niet bij ons. We investeren in verantwoorde oplossingen en dragen daarmee bij aan een betere wereld. Dat vinden wij bij Heerkens van Bavel heel normaal.

Heerkens van Bavel Bouw heeft ervoor gekozen om nog bewuster te gaan bouwen, onder andere met uitsluitend duurzaam verkregen hout, uit verantwoord/duurzaam beheerde bossen. Daarom zullen wij alleen nog duurzaam verkregen hout inkopen en verwerken op onze projecten, conform het STIP® keurmerk.

Maatschappelijke betrokkenheid is verankerd in onze manier van werken. Daarbij houden we rekening met de belangen van alle betrokken partijen. Of het nu draait om wat de klant belangrijk vindt, of wat onze eigen mensen raakt. Heerkens van Bavel neemt zijn verantwoordelijkheid. Voor onszelf én voor toekomstige generaties.