MVO is verankerd in
al onze bedrijfsprocessen

Waarde creëren met MVO 

MVO is ondernemerschap, waarbij Heerkens van Bavel waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied.

Heerkens van Bavel onderneemt maatschappelijk verantwoord omdat zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit en daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt.

Maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering, milieuvervuiling en economische crisis vragen niet alleen privé maar ook zakelijk dagelijks onze aandacht. Als vanzelfsprekend onderdeel van ons gehele bedrijfsbeleid, willen wij meedenken, een actieve rol spelen en investeren in oplossingen.

MVO is verankerd in al onze bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen.

Het is voor ons van wezenlijk belang een goede balans en meerwaarde te blijven creëren en op al deze drie vlakken continue te verbeteren. Wij willen als onderneming onze verantwoording nemen, niet alleen voor ons zelf, maar ook voor toekomstige generaties.

Duurzaam bouwen

LATEN ZIEN WAT JE ZEGT
Betrokken en gedreven. Met de wil om het niet alleen bij woorden te laten, maar deze vooral ook in de praktijk te brengen. Daar hebben onze klanten het meest aan. 

MEER DAN OP PAPIER
Als eerste bouwbedrijf ontving Heerkens van Bavel het certificaat voor duurzaamheid, op basis van de MVO Prestatieladder Niveau-3. De pijlers voor duurzame bedrijfsvoering bij Heerkens van Bavel zijn de drie P’s van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; People, Planet en Profit. Wij willen laten zien dat wij niet alleen op papier duurzaam zijn, maar willen dit ook in de praktijk laten zien.

Met de MVO Prestatieladder laat je zien wat je zegt.’ Belangrijk is te zoeken naar het juiste evenwicht tussen duurzame ambities en rendement. Een complexe balans.

HET NIEUWE BOUWEN
Innovatie heeft alles met vernieuwing en duurzaamheid te maken. De bouw ontwikkelt zich snel en de vraag vanuit de markt verandert en wordt steeds complexer.

Duurzaam bouwen en verantwoord ondernemen zijn standaard geworden in onze bedrijfsvoering. Heerkens van Bavel denkt met u mee. BREEAM, MVO, LEAN en energiereductie zijn termen die vanzelfsprekend zijn geworden en elke medewerker denkt met u mee en vertaalt deze termen zodat aan al uw wensen en eisen kan worden voldaan en de kwaliteit van de dienstverlening op alle vlakken wordt gewaarborgd.


Breeam

BREEAM is een internationale beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft een Nederlands BREEAM keurmerk opgericht: BREEAM-NL.

Om de duurzaamheid van een project te waarborgen, wordt gebruik gemaakt van de BREEAM-NL methodiek. De wensen van de opdrachtgever worden door de architect vertaald in een ontwerp. Al naar gelang het ambitieniveau kan een ontwerpcertificaat (= tijdelijk certificaat) worden behaald, waarin de te behalen credits zijn opgenomen.

Dit kan resulteren in een certificaat met een kwalificatie score van 1 tot 5 sterren (Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding). Heerkens van Bavel Bouw is participant van de DGBC en onderschrijft het belang van duurzaam bouwen in zowel ontwerp-, bouw- als gebruiksfase. Dit betekent dat onze experts voor aanvang van een “BREEAM-project” allereerst de credits onderzoeken op haalbaarheid. Ook wordt gekeken naar mogelijke alternatieven en zelfs naar mogelijk onbenutte scoringsmogelijkheden.

Het is van groot belang dat alle betrokken partijen integraal met elkaar samenwerken. Zonder dit commitment zal aan de crediteisen van diverse credits niet worden voldaan. Heerkens van Bavel Bouw is zich hier ten volle van bewust. Zij zal zich vanzelfsprekend constructief en coöperatief opstellen.

De BREEAM experts van Heerkens van Bavel Bouw zijn graag bereid om advies te geven omtrent de realisatie en het laten certificeren van een duurzaam project. Inmiddels is Heerkens van Bavel betrokken bij diverse BREEAM projecten.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de projectgegevens op onze site.

 • BREEAM oplevercertificaat van Rabobank Tilburg.
 • BREEAM oplevercertificaat van Verheylaan 10 Maastricht.


Het is van groot belang dat alle betrokken partijen integraal met elkaar samenwerken. Zonder dit commitment zal aan de crediteisen van diverse credits niet worden voldaan. Heerkens van Bavel Bouw is zich hier ten volle van bewust. Zij zal zich vanzelfsprekend constructief en coöperatief opstellen.

De BREEAM experts van Heerkens van Bavel Bouw zijn graag bereid om advies te geven omtrent de realisatie en het laten certificeren van een duurzaam project. Inmiddels is Heerkens van Bavel betrokken bij diverse BREEAM projecten.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de projectgegevens op onze site.

 • BREEAM oplevercertificaat van Rabobank Tilburg.
 • BREEAM oplevercertificaat van Verheylaan 10 Maastricht.