Heerkens van Bavel
Van alle markten thuis

Specialisatie
Educatie

Of het nu om nieuwbouw gaat, om renovatie of uitbreiding van een bestaand gebouw. Een onderwijsgebouw is altijd een complex gegeven. Het primair onderwijs is in de afgelopen jaren enorm veranderd. De onderwijsvernieuwing is in een razendsnel tempo doorgevoerd. Tegenwoordig bestaan er verschillende onderwijsconcepten waarbij kinderen leren, in groepen werken of zelf zoeken naar kennis.

Ook de digitalisering heeft haar intrede gedaan. Computers en de bijbehorende infrastructuur zijn al niet meer weg te denken. Op school wordt geleerd, gegeten, gesport en aan andere vrijetijdsbesteding gedaan. Dit heeft effect op de wijze waarop een onderwijsgebouw vormgegeven wordt.

Projecten die door ons zijn gerealiseerd in het speciaal onderwijs en in het basis- en beroepsonderwijs, getuigen hiervan. Heerkens van Bavel Bouw heeft niet alleen de kennis en ervaring die in de onderwijssector noodzakelijk zijn, maar ook de bereidheid om van het begin tot het eind mee te denken in het proces.